Dostali jste se do tíživé životní situace a potřebujete vyhledat pomoc. Zemřel Vám blízký člověk, ale pro Vás je tato situace první zkušeností a Vy nevíte, co máte dělat. Zde najdete užitečné informace, které Vám tyto situace ulehčí.

Asi všichni z nás ví, jak pečovat o své tělo. Víme, že bychom měli dobře jíst, dbát na pravidelný pohyb a spánek. Ale víme také, jak pečovat o naši duši?

Denně komunikujeme s druhými lidmi. Dalo by se tedy říct, že jsme mistři v komunikaci. Často tomu tak ale není. Stává se, že si neumíme říct o to, co skutečně chceme. Stává se také, že neumíme naslouchat druhým a tak neslyšíme, co nám skutečně říkají. Pojďme se na vzájemnou komunikaci podívat trochu jinak…


© 2023 www.michaelahnikova.cz | Ochrana osobních údajů | Cookies | Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny se souhlasem.