Setkali jste se už s pojmem „dříve vyslovené přání„?

Dříve vyslovené přání je dokument, který může sepsat člověk starší 18ti let se svým lékařem. Týká se jeho přání a představ v okamžiku, kdy je léčen, ale již o své léčbě kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže rozhodovat. To se děje například v důsledku vážné nehody nebo postupujícího onemocnění. Zároveň tento člověk ví, co by si ohledně své léčby přál nebo naopak nepřál. Nejčastěji se tedy k sepsání dříve vysloveného přání rozhodnou lidé, kteří mají vážné onemocnění a ví, že na konci svého života budou odkázáni na péči druhých. Stejně tak může k sepsání tohoto dokomentu vést i obava úplně zdravého člověka, například z již zmíněné vážné nehody nebo úrazu.

Lidé, kteří sepisují dříve vyslovené přání mají většinou jasnou představu o tom, zda si přejí nebo spíše nepřejí umělé prodlužování života. Často se tak totiž děje bez ohledu na jeho kvalitu. Přání se mohou objevit také ohledně oživování v poslední fázi onemocnění, podávání umělé výživy, převozu do nemocnice a mnohá jiná.

Dříve vyslovené přání může sepsat člověk buď sám společně se svým praktickým lékařem, paliatrem nebo jiným lékařem vhodné odbornosti, který ho zároveň i poučí o jeho následcích. Toto poučení lékař v písemné formě přiloží k dříve vyslovenému přání, které podepíše. Podpis člověka, který se pro dříve vyslovené přání rozhodne, musí být úředně ověřen. Druhou možností je, že se dříve vyslovené přání zapíše do zdravotnické dokumentace v okamžiku přijetí do péče v nemocnici.

Informace o dříve vysloveném přáním najdete velmi hezky zpracované v letáčku Cesty domů, který je na stažení na jejich stránkách. Najdete tam také šablonu, která může sloužit jako inspirace, pokud přemýšlíte o jeho sepsání.