KDY MLUVIT S VÁŽNĚ NEMOCNÝM O SMRTI?

Mluvit o smrti s vážně nemocným blízkým člověkem je velmi citlivé téma, které vyžaduje empatii, respekt a pečlivé načasování. Jako pečující můžete hrát důležitou roli v tomto procesu, a proto je dobré vědět, kdy a jak tuto konverzaci začít.

Kdy je vhodné začít mluvit o smrti?

Blízký naznačuje potřebu na toto téma mluvit
Pokud Váš blízký začne mluvit o své nemoci, budoucnosti nebo otázkách spojených se smrtí, může to být signál, že je připraven o těchto tématech mluvit​​. Můžete začít konverzaci tím, že se zeptáte: „Zmínil jsi, že máš obavy o budoucnost. Chceš si o tom promluvit?“

Zhoršující se zdravotní stav
Pokud se zdravotní stav Vašeho blízkého zhoršuje a lékaři naznačují, že Vašemu blízkému mnoho času nezbývá, je důležité začít plánovat péči na konci života a mluvit o preferencích nemocného ohledně umírání​.

Emocionální stres a úzkost
Pokud Váš blízký projevuje známky stresu nebo úzkosti, právě to může být vhodný čas začít konverzaci o smrti. Svému blízkému tak dáte možnost vyjádřit jeho obavy a můžete mu pomoci se s nimi lépe vyrovnat.

Jak mluvit o smrti

Naslouchejte a buďte přítomní
Ujistěte svého blízkého, že jste tu pro něj a že jste ochotni naslouchat a pomáhat. Buďte plně přítomni a aktivně naslouchejte.

Sdělujte informace postupně
Informace sdělujete postupně, dávkujte je tak, jak si Váš blízký přeje. Zároveň ověřujte, zda Váš blízký rozumí tomu, co bylo řečeno.

Vytvořte bezpečný prostor pro vyjádření pocitů
Povzbuzujte svého blízkého k vyjádření jeho pocitů a obav. Můžete použít otázky jako „Jak se cítíš ohledně toho, co bude dál?“ nebo „Co tě nejvíce trápí?“​

Zapojte odborníky
Pokud je to vhodné, doporučte Vašemu blízkému rozhovor s psychologem, psychoterapeutem, duchovním nebo sociálním pracovníkem, kteří mohou poskytnout další podporu​.

Výhody včasného rozhovoru o smrti

Lepší plánování péče
Včasné rozhovory umožňují nemocnému vyjádřit své preference ohledně péče na konci života a předejít tak situacím, které by nebyly v souladu s jeho přáním​.

Emocionální úleva
Rozhovor o smrti může pomoci zmírnit strach a úzkost a to jak u nemocného, tak i jeho blízkých. Vědomí, že své obavy a strachy mohou sdílet, je velkou pomocí.

Posílení vztahů
Sdílení těchto těžkých témat může prohloubit vztahy mezi nemocným a jeho blízkými, umožnit jim projevit svou lásku a pokud je to nutné, tak také odpuštění, poděkování, …

Mluvit o smrti s vážně nemocným blízkým člověkem je náročné, ale důležité. Správné načasování a citlivý přístup mohou pomoci vytvořit prostor pro upřímné a otevřené rozhovory, které přinesou klid a úlevu všem zúčastněným.


Zdroje:

HelpGuide.org. (n.d.). When a loved one is terminally ill. Získáno 28. června, 2024, z https://www.helpguide.org/articles/grief/when-a-loved-one-is-terminally-ill.htm

Kübler-Rossová, E. (1994). Otázky a odpovědi o smrti a umírání. Arica.

Marie Curie. (n.d.). Talking to someone with a terminal illness about death. Získáno 28. června, 2024, z https://www.mariecurie.org.uk/help/support/being-there-for-someone/talking-about-death

National Cancer Institute. (n.d.). Last days of life. Získáno 28. června, 2024, z https://www.cancer.gov/about-cancer/advanced-cancer/caregivers/planning/last-days-cancer-patient