Hodnoty jsou součástí našeho života. Říkají nám, co je pro nás důležité a pro co žijeme. Často to mohou být hodnoty, které jsme převzali z naší rodiny nebo společnosti ve které žijeme. Můžeme si ale tvořit i své vlastní, které nám a našemu životu dávají smysl.

Pokud víme, co je pro nás důležité a na čem nám záleží, můžeme si na základě toho sestavit náš vlastní žebříček hodnot. Jeho sestavení není nijak složité. Na papír si napíšeme vše, čemu v našem životě přisuzujeme nějakou hodnotu. Poté si z těchto hodnot vybereme pět a ty seřadíme. První místo bude mít samozřejmě to nejdůležitější.

Když jsem zmiňovala, že si našeho hodnoty napíšeme na papír, tak bych chtěla také vysvětlit proč. Protože jen tak je můžeme mít stále na očích. Zhmotní se a budou mít větší váhu, než když si je ponecháme pouze v naší mysli.

Mezi hodnotami se mohou objevit například:

 • zdraví
 • rodina a domov
 • svoboda
 • vzdělání
 • přátelé
 • smysluplná práce
 • osobní rozvoj

A mnohé další. Toto jsou hodnoty, které napadly mě. Nenechte se ale jimi omezovat, určitě Vás napadnou ještě mnohé jiné. Každý může mít svůj žebříček hodnot jiný a jedinečný.

A k čemu je takový žebříček hodnot dobrý?

 • Pokud víme, jaké jsou naše hodnoty, můžeme si podle nich stanovovat také naše cíle.
 • Když budeme stát před důležitým rozhodnutím, podíváme se, jestli naše rozhodnutí bude v souladu s našimi hodnotami. Žebříček nám tak ulehčí rozhodování a zároveň nás může upozornit, že scházíme z cesty a rozhodujeme se pro něco, co půjde proti našim hodnotám.
 • Naše hodnoty také o nás vypovídají, jací jsme a co je pro nás důležité. To může být užitečné i pro naše blízké. Ti pak mohou snaději chápat naše jednání a rozhodování.
 • Pokud se žebříčku našich hodnot budeme držet, povede to ke spokojenějšímu životu.

A v neposlední řadě mysleme na to, že se naše hodnoty mohou v průběhu života měnit. Je to přirozený proces a souvisí s tím, jak dospíváme, stárneme a měníme se my jako lidé. Měnit se ale může i v důsledku toho, co se děje kolem nás a jak to ovlivňuje naše životy. Zejména události, nad kterými nemáme kontrolu.