Fáze umírání, zármutku nebo také fáze vyrovnání se s vážnou nemocí. Autorkou tohoto modelu je Elisabeth Kübler-Rossová.

Jedná se celkem o pět fází, kterými si člověk prochází, když je mu sdělena vážná diagnóza, umírá mu blízký člověk nebo si prochází jakoukoli jinou ztrátou, která je doprovázena zármutkem. Tou může být například rozvod nebo rozpad partnerského vztahu, nástup chronického onemocnění a mnohé jiné ztráty, které ovlivní naši svobodou nebo fungování ve společnosti.

Fáze se dělí na:
1. Popření
2. Hněv
3. Smlouvání
4. Deprese
5. Přijetí

Důležité je ale zmínit, že někteří lidé si nemusí projít všemi pěti fázemi. Současně ale Kübler-Rossová tvrdí, že si člověk prožije vždy alespoň dvě z výše uvedených fází. Ty se nemusí u každého objevovat ve stejném pořadí. Mohou se jakkoli střídat, vracet a dokonce i trvat různě dlouhou dobu. Tento proces bychom neměli nijak uspěchat, ale ani prodlužovat. Zármutek je totiž velmi osobní záležitost a tak, jako je jedinečný každý z nás, tak jsou jedinečné i naše reakce a celý tento proces.