Mám vystudovaný obor Ekonomika a management a mnoho let jsem působila ve velkých nadnárodních společnostech. Jsem analytický typ a mám ráda čísla. Čím déle jsem ale pracovala v oblasti financí, tím více jsem zjišťovala, že mě jen čísla šťastnou nedělají. Že mi hodně záleží na vztazích, ráda druhým naslouchám a vedu s nimi hlubší rozhovory, které pro ně mohou být přínosem. Zde byl začátek mé dlouhé cesty vzděláváním, sebezkušeností a prací s lidmi. A myslím si, že tato cesta nikdy nekončí…

S JAKÝMI TÉMATY PRACUJI

Nejčastěji pracuji s tématy jako jsou vážná a chronická onemocnění, stavy po úrazech a nehodách, ale i péče o člena rodiny nebo ztráta blízké osoby. Tyto životní situace jsou samozřejmě spjaty se sebepojetím, vztahy, fungováním v rodině a zaměstnání a mnohými dalšími.

Z JAKÝCH ZKUŠENOSTÍ ČERPÁM?

Pro práci s druhými čerpám nejen ze svého studia Aplikované psychoterapie na Univerzitě Palackého v Olomouci a celoživotního vzdělávání na Pražské psychoterapeutické fakultě, ale i z výcviků. Jsem frekventantkou pětiletého Daseinsanalytického psychoterapeutického výcviku a absolventkou Výcviku komplexní krizové intervence. Nejnověji jsem absolvovala také výcvik Psychodynamického kouče. Své znalosti si průběžně doplňuji nejrůznějšími kurzy a semináři. Více o mém vzdělání najdete zde.

Mou práci s druhými ve složitých životních situacích obohatily také mé zkušenosti s nemocničním a hospicovým dobrovolnictvím. Stejně tak i pracovní zkušenost na pozici koordinátora podpory rodin, které se starají o blízkého člověka s demencí. V současné době pracuji jako nemocniční terapeut s onkologickými pacienty a pacienty s chronickými onemocněními.

Má práce je pravidelně supervidována. Dodržuji Etický kodex České asociace pro psychoterapii.


© 2023 www.michaelahnikova.cz | Ochrana osobních údajů | Cookies | Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny se souhlasem.