Ráda tu budu pro Vás, pokud cítíte, že procházíte náročným životním obdobím, se kterým si sami nevíte rady. Společně můžeme tímto obdobím projít a hledat nové cesty, které Vás povedou životem dál.

CO NABÍZÍM

Nabízím poradenství v krizi a provázení pro dospělé klienty. A to zejména pokud se nacházíte v situaci, kdy:

  • Vám byla sdělena vážná diagnóza nebo se s ní již delší dobu potýkáte
  • Vašemu blízkému byla sdělena vážná diagnóza
  • jste po úrazu nebo nehodě
  • pečujete o blízkou osobu
  • došlo k úmrtí Vaší blízké osoby
  • blížíte se k závěru svého života
  • prožíváte ve svém životě jakoukoli ztrátu

JAK PRACUJI

Ve své práci propojuji poradenství s prvky krizové intervence a prací s dynamikou člověka. Jsem spíše nedirektivní typ člověka, který klade důraz na vytvoření bezpečného a nehodnotícího prostředí pro klienta.

Jednotlivá sezení povedu přesně podle Vašich potřeb. Můžete se tak během nich setkat s:

  • krizovým poradenstvím
  • nedirektivním provázením
  • psychodynamickým koučováním

CENÍK

Platba za sezení je možná pouze přímou úhradou a to předem na bankovní účet (nejpozději 24 hodin před domluveným setkáním).

CENA ZA SEZENÍ ON-LINE/OSOBNĚ

1 000 Kč / 50 minut

Pokud se nemůžete dostavit na naše domluvené sezení, dejte mi prosím vědět. Ráda s Vámi najdu nový termín.

V případě zrušení sezení více jak 24 hodin předem Vám vracím již zaslanou platbu, případně ji použijeme jako úhradu nového termínu setkání. Pokud zrušíte sezení méně než 24 hodin předem, Vámi zaslanou platbu si ponechávám jako storno poplatek.

ČASOVÉ MOŽNOSTI

Sezení jsou možná buď osobně v Praze nebo on-line. V případě, že si vybere on-line sezení, před jeho začátkem Vám zašlu odkaz, přes který se pohodlně připojíte.

PÁTEK

8:00 – 19:00

OSTATNÍ DNY

na základě individuální domluvy

Své sezení si můžete u mě domluvit prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře.

PRVNÍ SEZENÍ

První sezení považuji za seznamovací. Společně si projdeme, s čím přicházíte a jaká jsou Vaše očekávání. Budete mít možnost vyzkoušet si, jak takové sezení se mnou probíhá a jak pracuji.

Během Vašeho povídání Vám budu naslouchat a doptávat se Vás. Společně pak určíme téma, na kterém budete chtít pracovat. Pokud se rozhodnete, že chcete v individuálních sezeních pokračovat, domluvíme se, jakým způsobem a jak často budou probíhat.


© 2023 www.michaelahnikova.cz | Ochrana osobních údajů | Cookies | Všechny fotografie na tomto webu byly pořízeny se souhlasem.