Jak vypadá daseinsanalytická psychoterapie?

Je bezprostřední a autentická. Terapeut jde do kontaktu s druhým člověkem bez předem připraveného scénáře. Je s ním v daném momentu a procházejí společně tím, co zrovna přichází. Cílem terapie je, aby se člověk stal sám sebou, aby došel k vlastnímu sebepoznání. Důraz je kladen na pravdivé bytí a spolubytí s druhými. Člověk se nepřizpůsobuje společnosti, ale hledá své vlastní způsoby a možnosti. Terapeut je druhému člověku průvodcem. Do terapie vstupuje bez předsudků a očekávání. Je autentický, nic předem neplánuje, nic druhému člověku nevnucuje.

Ve všem výše zmíněném je mi daseinsanalytická psychoterapie blízká a byl to i důvod, proč jsem si zrovna tento psychoterapeutický směr vybrala. V daseinsanalytické psychoterapii neexistuje jednotný návod nebo jednotný postup, který můžeme použít na všechny. O to je to pro terapeuta náročnější, ale má to svůj důvod. Každý z nás je totiž jedinečný a každý si zaslouží jiný, jedinečný přístup.