OTEVŘENÁ KOMUNIKACE

Když se dozvíme nepříznivou zprávu, ať už se týká našeho zdraví nebo jakéhokoli jiného aspektu života, stojíme před dilematem, zda tuto informaci sdílet s našimi blízkými, nebo si ji ponechat pro sebe. Často si říkáme, že nechceme druhé zatěžovat a přidělávat jim starosti. To ale zároveň znamená, že celou situaci neseme sami a musíme mít dostatek sil, abychom ji zvládli. Tímto rozhodnutím se také připravujeme o podporu druhých, která by mohla přijít, pokud se svěříme.

Konečné rozhodnutí je samozřejmě na nás. Nicméně, některé věci nelze dlouhodobě utajit. Není to totiž jen o tom, co druhým říkáme nebo neříkáme. Své rozpoložení vyjadřujeme i tím, jak se chováme, jaký máme výraz nebo i tím, jestli jsme třeba přestali pečovat o svůj zevnějšek. Druzí totiž vnímají nejen naše verbální neboli slovní projevy, ale především i ty neverbální.

Mezi námi a našimi blízkými pak může vznikat napětí. Oni mohou tušit, že něco není v pořádku, ale neví co, a obávají se zeptat. My zase víme, co se děje, ale bojíme se to říct. Takto vzniká začarovaný kruh plný napětí a zvláštních pocitů. Jedinou cestou, jak tento kruh rozmotat, je otevřená komunikace. Přestože to není jednoduché, společné řešení situací může přinést úlevu a podporu.

Otevřená komunikace je obzvláště důležitá v případě dětí, které jsou velmi citlivé na neverbální projevy. Děti často vycítí, že něco není v pořádku a když s nimi o tom nemluvíme, tak toto jejich znejistění se poté může projevit například změnou chování.

„My jsme Pepíčkovi neřekli, že je dědeček vážně nemocný. Vůbec o tom neví. Poslední dobou nám ale začal dělat naschvály a neustále se hádá se svým bratrem.“

Je důležité k nim být upřímní a sdělovat věci s ohledem na jejich věk. Pokud budeme příliš dlouho odkládat sdělení pravdy, dětská představivost může vytvořit mnohem horší scénáře, než jaké skutečně jsou.

Když sdělujeme nepříznivé zprávy, je důležité zvážit, jaký dopad to může mít na naše blízké, a zároveň si uvědomit, že jejich podpora může být důležitá pro zvládnutí celé náročné situace. Otevřená a citlivá komunikace nám navíc pomůže zlepšit vzájemné vztahy.


Zdroje:

American Psychological Association. (2020). Communication dynamics and their impact on relationships. APA Publications.