Mgr. Ing. Michaela Hniková, MBA

VZDĚLÁNÍ

2023Rekvalifikace pro pracovní činnost Kouč
Rekvalifikační program podle vyhlášky MŠMT č. 176/2009 Sb.
2022 – 2023Effective MBA – Coaching, Mentoring and Leadership
Master of Business Administration (MBA)
2022Profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé (kód:69-020-M)
vykonání státní zkoušky, autorizovaná osoba: PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.
2021 – 2024Univerzita Palackého v Olomouci
NMgr. studium, obor: Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci
2020 – 2022Pražská psychoterapeutická fakulta
základy psychoterapie v rámci celoživotního vzdělávání
2005 – 2010Vysoká škola finanční a správní
získání titulu inženýrka v oboru Ekonomika a management

PSYCHOTERAPEUTICKÉ A JINÉ VÝCVIKY

2023Rekvalifikační program Psychodymanický kouč
Tamara Polanski s.r.o.
2022 – 2023Komplexní výcvik krizové intervence
Mgr. Filip Hajna, Mgr. Martina Dohnalová, Velký vůz Sever – poradenské a vzdělávací centrum, z.ú.
2021 Dobrovolnický výcvik – Péče o umírající v lůžkovém a domácím hospici
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
2021 – nyníDaseinsanalytický výcvik Péče o duši
Certifikovaný ČAP, garant výcviku Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Pražská vysoká škola psychosociálních studií
2019Základní výcvik pro dobrovolníky s onkologickou problematikou
Amelie, z.s.

Kurzy, semináře, konference

5/2024Truchlení v individuální terapii
webinář, Mgr. Sylvie Stretti, Ph.D., Mgr. Lucie Scheerová, Poradna Vigvam
4/2024Ukončení onkologické léčby – a co dál?
webinář, MUDr. Miroslav Žiaran
11/2023Intimita a sexualita – A jak je to v nemoci?
webinář, Mgr. Jitka M. Weber, Ph.D.
10 – 11/2023Dying Well: The Role of Palliative Care and Sedation in End of Life Care
on-line course, Lancaster University
7/2023Rozchody z perspektivy terapeuta
webinář, Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
6/2023Mezi Erótem a Thanatem – Daseinsanalytický seminář o lásce a smrtelnosti
seminář, Mgr. Jakub Zlámany, Ph. D.
6/2023Děti a mladí dospělí v paliativní péči
on-line mini konference, Fórum mobilních hospiců, z. s.
5/2023Psychologické aspekty komunikace v paliativní péči
webinář, Mgr. et Bc. Tereza Závadská, Centrum paliativní péče
5/2023Sexualita v paliativní péči
webinář, PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D., MBA, Centrum paliativní péče
2 – 3/2023Komplexní průvodce projevy a léčbou úzkostí
workshop, ArsAnima, z.s.
11/2022Blízký onkologicky nemocného
on-line přednáška, Amelie, z.s.
5/2022XVII. Den hospicové péče
videokonference
1/2022Možnosti podpory u perinatální ztráty
webinář, Mgr. Kateřina Hájková Klíčová, Mgr. Petra Michalová, Cesta domů, z.ú.
11/2021I slova léčí V.
konference
11/2021 – 2/2023Rozhovor v psychoterapii
semináře, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
6/2021Hlavně to mamince neříkejte, pane doktore, ona by to vzdala
webinář, MUDr. Katarína Vlčková, Cesta domů, z.ú.
6/2021Základy krizové intervence pro pomáhající profesionály
akreditovaný kurz, Mgr. Peter Porubský, Mgr. Barbara Ernest
5/2021XVI. Den hospicové péče
videokonference
3/2021Proč a jak mluvit s dětmi o umírání a smrti
online beseda, Ing. Jindřiška Prokopová, Mgr. Pavel Duba, Cesta domů, z.ú.
2/2021Stárnutí 2021 – 5. gerontologická mezioborová konference 
online konference
2/2021Komunikace v paliativní péči
webinář, MUDr. Irena Závadová, Cesta domů, z.ú.
1/2021Když umírá dítě v domácím prostředí
kazuistický webinář, Ing. Jindřiška Prokopová, MUDr. Katarína Vlčková, Cesta domů, z.ú.
1/2021Doprovázení umírajících v různém kulturním prostředí
webinář, Mgr. Pavel Duba, Cesta domů, z.ú.
12/2020Komplikované truchlení – jak mu předcházet a jak jej rozpoznat?
akreditovaný kurz, Mgr. Veronika Drnková, Cesta domů, z.ú.
12/2020Úvod do problematiky sociální práce v paliativní a hospicové péči
akreditovaný kurz, Pavel Klimeš, Mgr. Tereza Lepešková, Ing. Jindřiška Prokopová, Cesta domů, z.ú.
12/2020Doprovázení umírajících v prostředí sociálních služeb 
online kurz, Mgr. Dagmar Pelcová
12/2020Paliativní péče
akreditovaný kurz, Bc. at Bc. Viera Ivanovová, Centrum paliativní péče
11/2020Reminiscenční terapie
akreditovaný kurz, MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.
11/2020Trénování paměti seniorů v praktických ukázkách
akreditovaný kurz, MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.
11/2020Práva pečujících při dlouhodobé péči o nemocného
webinář, JUDr. Jana Palečková, MgA. Kateřina Havelková
11/2020IV. motolská konference paliativní péče – Jak založit paliativní tým v nemocnici i v terénu
online konference, FN Motol, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Cesta domů, z.ú.
11/2020Bible a psychoterapie
webinář, MUDr. et Mgr. Prokop Remeš
11/2020Svéprávnost u dlouhodobě nemocných
webinář, JUDr. Jana Palečková, MgA. Kateřina Havelková
11/2020Paliativní péče v domácím prostředí
webinář, Pavel Klimeš, Ing. Jindřiška Prokopová, MUDr. Katarína Vlčková, Vzdělávací centrum Cesta domů, z.ú.
10/2020 – 6/2021Výklad snového života
seminář, Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D.
9/2020Důvěra místo strachu
seminář, Mgr. Pavla Štěpničková
7/2020Děti a ztráta – je těžké být tím, kdo zůstal
akreditovaný kurz, Mgr. Sylvie Stretti, Mgr. Barbora Racková, Poradna VIGVAM, z.ú.
6 – 7/2020Psychological First Aid
on-line kurz, George Everly, PhD., Johns Hopkins University
6/2020XV. Den hospicové péče
videokonference
1/2020Gestalt terapie – poznávání sebe a druhých „Tady a teď“
seminář, MUDr. Marie Štefanová
1/2020Umírání a smrt – průvodci na cestě k životní moudrosti
seminář, Mgr. Jana Koutníková
11/2019I slova léčí IV.
konference
11 – 12/2019MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction)
kurz, Mgr. Jaroslav Chýle

Pracovní zkušenosti

2022 – nyníPsychoterapeutické poradenství a krizová intervence
Nemocnice Na Pleši s.r.o.
2022 + 2023Stáž | Bloková stáž a pobytový psychosomatický stacionář
Psychosomatická klinika
2022Stáž | Individuální a skupinová sezení onkologických pacientů
Amelie, z.s.
2022Stáž | Individuální psychoterapie s reflektujícím týmem
Zařízení sociální intervence Kladno
2021 Facilitátor konverzační karetní hry Řekni mi
Centrum paliativní péče
2021 – 2022Hospicový dobrovolník
Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích
2020 – 2021Koordinátor podpory neformální péče
Dementia, z.ú.
2019 – 2023Dobrovolník na onkologickém lůžkovém oddělení 
Amelie, z.s.

Členství

2022Asociace poradců pro pozůstalé
2022Česká asociace pro psychoterapii