DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ

Setkali jste se už s pojmem „dříve vyslovené přání„?

Dříve vyslovené přání je dokument, který může sepsat člověk starší 18ti let se svým lékařem. Týká se jeho přání a představ v okamžiku, kdy je léčen, ale již o své léčbě kvůli svému zdravotnímu stavu nemůže rozhodovat. To se děje například v důsledku vážné nehody nebo postupujícího onemocnění. Zároveň tento člověk ví, co by si ohledně své léčby přál nebo naopak nepřál. Nejčastěji se tedy k sepsání dříve vysloveného přání rozhodnou lidé, kteří mají vážné onemocnění a ví, že na konci svého života budou odkázáni na péči druhých. Stejně tak může k sepsání tohoto dokumentu vést i obava úplně zdravého člověka, například z již zmíněné vážné nehody nebo úrazu.

Lidé, kteří sepisují dříve vyslovené přání mají většinou jasnou představu o tom, zda si přejí nebo spíše nepřejí umělé prodlužování života. Často se tak totiž děje bez ohledu na jeho kvalitu. Přání se mohou objevit také ohledně oživování v poslední fázi onemocnění, podávání umělé výživy, převozu do nemocnice a mnohá jiná.

Dříve vyslovené přání může sepsat člověk buď sám společně se svým praktickým lékařem, paliatrem nebo jiným lékařem vhodné odbornosti, který ho zároveň i poučí o jeho následcích. Toto poučení lékař v písemné formě přiloží k dříve vyslovenému přání, které podepíše. Podpis člověka, který se pro dříve vyslovené přání rozhodne, musí být úředně ověřen. Druhou možností je, že se dříve vyslovené přání zapíše do zdravotnické dokumentace v okamžiku přijetí do péče v nemocnici.

Informace o dříve vysloveném přáním najdete velmi hezky zpracované v letáčku Cesty domů, který je na stažení na jejich stránkách. Najdete tam také šablonu, která může sloužit jako inspirace, pokud přemýšlíte o jeho sepsání.

Praktické informace

DŘÍVE VYSLOVENÉ PŘÁNÍ

Dříve vyslovené přání je dokument, který může sepsat člověk starší 18ti let se svým lékařem. Týká se jeho přání a...
Vzájemná komunikace

Co neříkat, když druhý pláče

Nejčastější věty, které můžeme od druhých slyšet, když pláčeme. Ne vždy jsou ale tou nejlepší reakcí…
Praktické informace

ROZPTYLOVÁ LOUČKA

Rozptylová loučka je pietní místo, které je určeno k rozptýlení popela zemřelého člověka. Rozptyl se provádí volným rozsypáním popela po...
Péče o sebe

ČLOVĚK JE BIO-PSYCHO-SOCIO-SPIRITUÁLNÍ BYTOST

Člověk je bio-psycho-socio-spirituální bytost. To znamená, že je celistvá bytost, která má nejen biologické potřeby, ale také psychologické, sociální a...

ROZPTYLOVÁ LOUČKA

Rozptylová loučka je pietní místo, které je určeno k rozptýlení popela zemřelého člověka. Většinou je loučka součástí hřbitova a je určena k anonymnímu pohřbívání. Znamená to, že na ní nenajdeme žádná jména ani jiná určení zemřelých. O konkrétním místě rozptylu si provozovatel nevede žádnou evidenci. Ve zvláštní knize jsou ale údaje o osobách, jejichž rozptyl byl na loučce proveden, uvedeny.

Na loučku není dovoleno vstupovat a pokládat na ni svíčky a květiny. K tomu slouží místo, které je zpravidla na jejím okraji.

Samotný rozptyl se provádí volným rozsypáním popela po ploše rozptylové loučky a to buď s obřadem, anebo bez něj. Rozptyl může provádět pouze správce pohřebiště nebo jiná osoba se souhlasem provozovatele. Rozptyl je možné provádět od jara do podzimu, tj. pouze v měsících, kdy není zamrzlá zem.

Pokud chceme pro svého blízkého zemřelého zajistit rozptyl, je nutné vyplnit žádost o rozptyl zpopelněných ostatků. Žádost by měla být k dispozici na příslušném obecním úřadě. Pro její vyplnění si připravte následující údaje:

  • jméno a příjmení včetně trvalého pobytu žadatele o rozptyl
  • jméno a příjmení zemřelého, jehož ostatky se budou rozptylovat
  • datum narození a úmrtí zemřelého
  • rodné číslo zemřelého
  • datum a místo zpopelnění včetně čísla dokladu zpopelnění

Urna se zpopelněnými ostatky se předává provozovateli na rozptýlení po předchozí domluvě.

Částka za rozptyl se hradí jednorázově a to při podání žádosti. Její výši najdete v ceníku daného pohřebiště. U rozptylu se neplatí žádný pronájem místa, jako je tomu u hrobového místa. Po rozptylu vydá provozovatel pohřebiště žadateli potvrzení o rozptylu.